sábado, 27 de abril de 2013

TAXISTES PAGUEN COMISSIONS A RECEPCIONISTES D´HOTELS PER ACONSEGUIR CLIENTS

Televisió de Catalunya
Per aconseguir els clients dels hotels i pujar-los al taxi, alguns taxistes de Barcelona que treballen amb algunes emissores paguen comissions als recepcionistes. El Reglament Metropolità del Taxi considera una infracció greu buscar i/o captar passatge mitjançant el pagament de comissions, sancionada amb 1.250 euros, però aquesta pràctica irregular és diària.

Els taxistes que paguen comissions tenen una llista d'hotels amb l'import de la comissió que han de pagar. Per exemple, 7-1 equival a 7 euros a l'aeroport i 1 a la ciutat. I els que no en paguen, lamenten que a més de perdre els clients d'hotel, en resulten perjudicats, perquè consideren que això embruta la imatge del sector.

A l'Institut Metropolità del Taxi saben que es paguen comissions, però asseguren que és molt difícil demostrar-ho.

SALUT I BON VIATGE.


viernes, 26 de abril de 2013

TAXIS ALQUILAUTO CASTIGA Y ACOSA A CUATRO DE SUS TRABAJADORES QUE DEFENDIAN SUS DERECHOS

Taxis Alquilauto pone a 4 trabajadores que defendieron sus derechos a trabajar solo 8 horas, (mientras los demás trabajadores hacen turnos de 12 horas) sabiendo que en 8 horas no pueden hacer la recaudación mínima que marca esta estafa de convenio colectivo de Barcelona, de esta manera poder despedirlos sin pagarles ninguna indemnización.
A estos cuatro taxistas quiere cobrarles el más mínimo arañazo que tenga el coche, acusándoles falsamente de desperfectos que ellos no han hecho en el coche, descontandoles de su hoja de salario los desperfectos de la reparación, uno de estos trabajadores ya se ha rendido. Estas son las tácticas miserables de este señor empresario Taxis Alquilauto, estos son los empresarios de la CMT (coordinadora metropólitana de Barcelona).

FLOTEROS EXPLOTADORES, IMET COMPLICE.

SALUT Y BUEN VIAJE.

MANIFEST 1r DE MAIG - ACTE UNITARI DE CNT

Arribem de nou a una data altament significativa a la història del moviment obrer, el 1r de Maig. Fa més de 120 anys que fem homenatge a la lluita reivindicativa que milers d’obrers van dur a terme als Estats Units. Van ser 4 dies de vaga indefinida fent front a la patronal, als esquirols, a la premsa oficial i a la policia que carregava amb duresa sobre els manifestants, fins i tot afusellant-los. El 4 de Maig una bomba sorgí de la multitud i va matar un oficial de la policia, a part de causar molts ferits entre els guardians del benefici privat, aquell que creix a costa de l’esforç comú, el capital. La revolta fou tant forta que abans de que finalitzés aquell mes de Maig la patronal acceptà la jornada de vuit hores.

Aleshores, el moviment obrer anarquista va patir una forta persecució i criminalització. Aquella victòria, aconseguida amb sang i llàgrimes, no la donarien sense cap revenja. A aquells homes, que volien sortir de la misèria que el capitalisme els oferia com a única opció de vida, se’ls va apallissar, torturar i penjar de forma pública per ordre de l’Estat i les seves institucions legals. Els veritables salvatges eren al poder.

Avui en dia, al nostre present, la misèria torna com un fantasma a milers de llars obreres. La precarietat es l’única opció per fer front a l’atur, les deslocalitzacions d’empreses ens deixen desemparats i se’ns obliga a acceptar la implantació progressiva del servilisme i la utilitat eventual com a modus vivendi.

Més de 800.000 aturats a Catalunya, 25.000 desnonaments l’any 2012, i un de cada quatre catalans en situació de pobresa, són xifres que alerten de la necessitat de lluitar contra una burgesia que s’ha embutxacat els calés dels impostos i ha fet negoci amb propietats públiques a preu de saldo amb la complicitat dels polítics elegits pel poble.

I és des d’aquest sentiment que la CNT convoca als treballadors i les treballadores, aturats i aturades, estudiants, canalla, dones i homes a continuar amb aquesta lluita contra el capital.

El proper 1r de maig a partir de les 10 hores del matí, al Parc de les Tres Xemeneies (Av. Paral·lel), tornem al carrer per a fer present tant el llegat d’anteriors lluites com les circumstàncies que afrontem actualment, en una dilatada trajectòria d’enfrontament a l’esclavatge que suposa el treball assalariat i un engatjament amb els més legítims desitjos d’emancipació.

SALUT I BON VIATGE.

jueves, 25 de abril de 2013

5 AÑOS TRABAJANDO EN EL TAXI SIN CONTRATO FIJO

Un taxista de barcelona lleva 5 años en la misma empresa con contratos irregulares, o trabajando sin ningún contrato, porque el empresario no quiere a ningún trabajador fijo.

Este compañero taxista, que lleva trabajando de taxista 5 años y medio en la misma empresa le finalizó su último contrato hace pocos días, en estos años los contratos nunca han sido continuos y han habidos muchos meses que ha estado sin asegurar, porque el señor empresario no quiere tener a ningún trabajador fijo, quiere tener a sus trabajadores de manera irregular, fraudulenta y engañados. Ahora que a nuestro compañero le finalizo el contrato, este individuo (por llamarlo de alguna manera) le dice que se valla tres meses al paro y que luego le llamara para volver a trabajar.
El articulo 15 del convenio colectivo del taxi de Barcelona, dice que los trabajadores que sean contratados a partir de la firma de este Convenio colectivo con un contrato de carácter indefinido tienen un período de prueba que en ningún caso, será superior a 12 meses. Los contratos temporales tienen un período de prueba máximo de 3 meses.

SALUT Y BUEN VIAJE.

miércoles, 17 de abril de 2013

TAXIS ALQUILAUTO S.L HACE MOBBING A SUS TRABAJADORES

El día 16 de abril de 2013, la empresa Alquilauto S.L. Ha entregado a uno de los trabajadores a los que les a retirado la flexibilidad horaria, una hoja de sanción por que el día 15 no comunico que el coche tenia el nivel de agua bajo y en la hoja ponía que el “coche había sufrido graves daños” el trabajador subrayo esta parte y al firmarla puso que falta confirmar la parte subrayada, a lo cual el "Señor Flotero" corrió a quitarle la hoja del trabajador al trabajador y romper la que el trabajador había firmado.
Diciendo que se la enviaría por burofax. Esto lo hizo para que el trabajador no pudiera hacer alegaciones, en referencia a la sanción y poder sancionarlo sin mas con lo que el decida.


Una practica muy habitual en las empresas y flotas del taxi de Barcelona es el "Mobbing" o "Acoso Laboral". De esta practica miserable hablaremos más adelante sobre sus consecuencias y como se puede combatir, de momento vamos a recordar que es el "Mobbing" :

El acoso laboral o acoso moral en el trabajo, conocido frecuentemente a través del término inglés mobbing ("asediar, acosar, acorralar en grupo"1 ), es tanto la acción de un hostigador u hostigadores conducente a producir miedo, terror, desprecio o desánimo en el trabajador afectado hacia su trabajo, como el efecto o la enfermedad que produce en el trabajador. Esta persona o grupo de personas reciben una violencia psicológica injustificada a través de actos negativos y hostiles dentro o fuera del trabajo por parte de grupos sociales externos, de sus compañeros (acoso horizontal, entre iguales), de sus subalternos (en sentido vertical ascendente) o de sus superiores (en sentido vertical descendente, también llamado bossing, del inglés boss, jefe). Dicha violencia psicológica se produce de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado, a lo largo de semanas, meses e incluso años, y a la misma en ocasiones se añaden "accidentes fortuitos" y hasta agresiones físicas, en los casos más graves.

SALUT Y BUEN VIAJE.

sábado, 13 de abril de 2013

COOPERATIVISME COMBATIU COM A EINA TRANSFORMADORA?

 La realitat sòcio–econòmica present que estem patint i que hem patit ens porta a reflexionar sobre el model econòmic actual i la seva viabilitat. Plantejar-nos alternatives al sistema capitalista no és senzill donat que aquest sistema envaeix tots els aspectes de la nostra vida. Buscar una estratègia única o, fins i tot, una clau universal que ens conduirà a la transformació social, que tant anhelem moltes de nosaltres, no deixa de ser un error en sí mateix. No creiem en l'estratègia o l'alternativa en singular, però tot i així si que pensem que tenim a l'abast tota una sèrie d'eines a tenir en compte i amb les quals podem experimentar, com és el cas del cooperativisme, l'anarcosindicalisme, l'autoorganització, la persecució de l'esclat social a través de la propaganda, la cultura, l'acció directa, l'enfrontament social, etc.

Si diem això és per aclarir d'entrada que rebutgem aquelles visions que ens mostren el camí en singular i, de la mateixa manera, pensem que la destrucció del capitalisme passa per la confrontació social amb el mateix. Ara bé, quan ens centrem en pensar en la transformació social i la construcció d'aquell model social, polític i econòmic que cadascuna de nosaltres tenim en ment, ens trobem eines que poden ser útils en la construcció d'aquest model.
Parlarem doncs d'una eina en concret, el cooperativisme, que des de mitjans del segle XIX recorre els debats dels moviments socials combatius. Acusat per uns de reformista, aplicat per altres com a fugida del treball assalariat i la pobresa, absorbit en bona part pel capitalisme i per l'Estat com a perpetuació de l'ordre actual, també avui en dia tenim aquest debat entre nosaltres. En aquest article no ens referim a totes les variables del model cooperativista, sinó a aquella que conserva la seva essència combativa i transformadora.

Definim la cooperativa com el fet d'ajuntar-se un grup de persones amb la intenció de produir, distribuir o oferir quelcom necessari per a la vida de les persones d'una societat. Però amb l'afegit de que totes les persones que en formen part tenen el mateix grau de responsabilitat i de decisió respecte a les altres. Per tant de forma horitzontal. Aquesta característica no la trobem en la organització assalariada del treball, basada en la propietat privada, ni en el fet d'haver d'obeir una autoritat que organitza què i com produir i, que per suposat és la que s'emporta el benefici resultant del nostre treball.

La forma d'organització comuna del treball obre l'escletxa a noves relacions entre les persones que poden potenciar el suport mutu, la solidaritat, la igualtat, la capacitat de decisió de les persones... sempre i quan es tingui com a rerefons la voluntat d'acabar amb l'explotació humana, animal i de la naturalesa que avui representen l'Estat i el Capital. No volem una cooperativa amb treballadores lliures i econòmicament viable en competició amb altres empreses capitalistes. Sabem de la contradicció del model cooperatiu en relació a la necessitat de moure's i desenvolupar-se en el mercat capitalista i les seves normes que el perpetuen i obliguen a qui hi participa a amotllar-si. Si estem parlant del cooperativisme es perquè aquest model ens permet experimentar amb altres formes de produir, distribuir i consumir en base a les necessitat bàsiques.

En un moment de confrontació social com l'actual, la falta de referents de la gent que no vol seguir el camí traçat pel sistema, ens impulsa a rescatar i actualitzar les eines històriques dels moviments socials i obrers. L'anarcosindicalisme i l'autoorganització de la lluita a les empreses capitalistes es poden complementar amb cooperatives on les treballadores ja duguin, encara que parcialment, a la pràctica idees encaminades cap a una organització futura de l'economia. Per exemple no contemplem una cooperativa d'armament o de llavors transgèniques, és a dir, els valors socials pels que apostem des de l'anarquisme han d'estar presents en tot moment, no pel fet de portar l'etiqueta de cooperativa ha de despertar-nos simpaties immediates.
Un altre aspecte pel qual ens centrem a xerrar avui sobre el cooperativisme és per les possibilitats que ens pot obrir en un moment de ruptura social. En aquest punt rescatem l'idea que llençàvem anteriorment del cooperativisme com a laboratori d'experimentació. ¿Com aspirem a organitzar la satisfacció de les necessitats bàsiques de la societat, en un moment d'esclat i transformació / Revolució social, si no hem tingut mai l'oportunitat de dur a la pràctica les nostres pròpies idees, equivocant-nos, rectificant i millorant?

Entenem, en la lògica en la que estem inscrits, és a dir, la lògica del sistema i mercat capitalista i no pretenem vendre fum a ningú dient que apostant per aquest model estem fugint d'aquest sistema totalitzador, l'única manera d'acabar amb aquest sistema és amb la seva destrucció. Ara bé, el fet de buscar i experimentar aquests altres camins no pensem ni de lluny que siguin un impediment pel desenvolupament de la lluita de classes. La construcció de cooperatives i federacions entre elles ens poden ser útils pel desenvolupament del conflicte social, com a rereguarda material i sustent en cas des abastiment, tancament patronal, de comunicacions, etc. Posem un altre exemple, projectes cooperatius actuals, com Guifi.net, que promouen el lliure accés a internet ens poden ser claus en un moment de confrontació social on l'Estat juntament amb els magnats de les telecomunicacions decideixin tancar o restringir la xarxa internauta per desactivar un moviment massiu i generar confusió en el seu si.

En resum, es tracta d'una forma de controlar i gestionar els medis de producció que ens permetin crear una rereguarda per recolzar els conflictes actuals i futurs, per tant, és una eina per preparar-nos pel conflicte, acumular experiència i fer-nos fortes.

Sembla ser que en el desert en què ens trobem no hi hagi quasi cap experiència amb la que ens podem agafar com a referent. Sembla que fa dècades que no es produeixen processos de revolta generalitzada, o si més no processos que desemboquin en una revolució social profunda. Potser el procés que podria assemblar-se més a la situació actual a l'Estat Espanyol, és la que va viure l'Argentina ja fa més d'una dècada, tot i les seves particularitats. Allà es va viure un esfondrament momentani del poder econòmic i estatal que va propiciar la presa dels mitjans de producció i gestió per part de les treballadores d'algunes empreses. S'havia experimentat anteriorment amb les formes cooperatives a la producció però no va ser fins al moment de l'esclat social que no es va poder anar un pas més enllà. L'exemple més reconegut és de la fàbrica de ceràmica Zanón (Neuquén), actualment FaSinPat (Fabrica Sin Patrones), que va ser capaç de remprendre la producció aturada deliberadament pel patró, gràcies a l'empoderament de les treballadores i la seva resistència de la mà de tota la comunitat en moviment. El moment concret va passar i la fàbrica i les treballadores han hagut d'adaptar-se al mercat, als encàrrecs, a buscar clients, a fer hores extres, a la situació econòmica del país, però no en va han tirat endavant el seu propòsit: demostrar que són capaces de dur la producció, de forma horitzontal i igualitària, encara que a petita escala en el seu àmbit. I això ha donat els seus fruits, doncs molta altra gent els ha seguit en aquest esforç i com mostra el fet que dues altres empreses de la ceràmica i el maó de la província, arrel dels intents de tancament patronal, avui han optat per la cooperativa com a model de gestió. Expropiant els mitjans a la patronal i fent que la major part de la producció d'aquest ram de la indústria funcioni actualment de forma coordinada a la província i amb la prioritat d'abastir a qui ho necessita per sobre del seu poder adquisitiu.

Com a últimes paraules només voldríem recalcar de nou que tot i les contradiccions intrínseques, presents dins el propi cooperativisme combatiu, pensem que el desenvolupament del mateix i la seva connexió amb d'altres fronts de lluita oberts i per obrir poden fer reforçar la lluita contra el sistema capitalista i el propi Estat.

SOLIDARIDAD OBRERA - VOCERO CNT-AIT CATALUNYA I BALEARS

SALUT I BON VIATGE.

viernes, 12 de abril de 2013

LIO AL TAXI PER UN CARTELL QUE PERSEGUEIX ELS PARANYS

 L'Administració censura un adhesiu amb el preu al Prat i després es retracta.
CARLOS MÁRQUEZ DANIEL / Barcelona

Va néixer amb l'objectiu de presentar batalla al Aerobús, però també com una manera de denunciar i posar fre a una dels paranys més vells i menyspreables del sector. Un grup de taxistes va decidir fa alguns mesos imprimir i pegar en els seus vehicles uns adhesius en els quals s'informa del preu aproximat d'una carrera a l'aeroport. Va ser una iniciativa unilateral després que l'Institut Metropolità del Taxi (IMT) descartés, o millor dit, ajornés, a la fi de l'any passat, la proposta d'instaurar una tarifa única al Prat. Dimarts passat, per escrit, l'Administració posava com data límit el 15 d'abril per retirar aquests cartells. En cas contrari, la Guàrdia Urbana podria començar prendre cartes en l'assumpte. L'amenaça es va esfumar ahir: l'ens regulador va fer marxa enrere davant la pressió del gremi.

El parany dels conserges dels hotels és una de les majors xacres del sector. Un client vol un taxi per anar a l'aeroport. L'empleat crida a la radioemisora amiga, que li paga una miqueta per cada carrera aconseguida. El taxista ensabona al botons –fins a 10 euros– i després carrega aquest sobrecoste en la tarifa final amb comissions que no existeixen. Com el client sol anar amb pressa per facturar les maletes, no cau en el compte que aquests 40 o 50 euros són molt més del que hauria d'haver pagat pel viatge. Els cartells persegueixen precisament evitar aquesta situació, a més de convèncer als potencials usuaris que el taxi és un servei molt més còmode i no gaire més car que el Aerobús, el seu gran competidor.

Bé per al sector

El IMT va permetre l'adhesiu coincidint amb el congrés de mòbils com una manera de recolzar a un col·lectiu que passa per moments molt delicats. Per això, l'anunci de l'obligació de retirar-ho va caure com un gerro d'aigua freda. “Ho fem perquè és bo per a la professió. És una manera de promocionar-nos i perseguir una de les pràctiques il·legals que més dany ens fa”, resumeix Raúl Aldehuela.

Un portaveu del IMT va confirmar ahir que el cartell segueix sent benvingut. I va afegir que en el proper ple de l'Àrea Metropolitana està previst aprovar la publicitat en els cotxes. La primera campanya serà una autopromoción del taxi.

SALUT I BON VIATGE.

jueves, 11 de abril de 2013

LA CNT AMB LA PEGATINA DEL "27"

La secció del taxi de la CNT, recolza a tots els companys i companyes que porten l'adhesiu informatiu del preu aproximat del viatge en aeroport a la ciutat de Barcelona. Aquesta iniciativa correspon a un grup de taxistes, cansats davant la inconpetencia del IMET per solucionar la problemática de les comissions d'hotels, i els enganys que sofreixen els usuaris. Una iniciativa lliure i participativa del taxi de Barcelona per promocionar aquest servei públic davant la greu situació de crisi. Una idea organitzada i gestionada pels propis taxistes al marge del IMET, y de la seva taula tècnica. Animem i recolzem totes les idees, projectes i iniciatives on són els propis taxistes els veritables protagonistes, una salutació a tots els taxistes de Barcelona que porten aquest adhesiu informatiu, ja popularment coneguda com l'adhesiu del "27" .

Si ningú treballa per tu que ningú decideixi per tu.

SALUT I BON VIATGE.

martes, 9 de abril de 2013

DENÚNCIA A "ALEMÁN EVENTOS" ELS TAXIS PIRATES DEL PORT OLIMPIC

Aquesta suposada empresa d'oci i espectacles "Alemán Eventos" ofereix sexe i transport gratuït als turistes del port olímpic.
 Fan transport de persones en vehicles que no tenen targeta de transport ni són VTC.

 Ja fa temps que aquesta suposada empresa "Alemán Eventos" treballa impunement en el port olímpic, sota la façana d'empresa dedicada a l'oci i el espectacle, però el que en realitat és que aquesta fraudulenta empresa, ofereix sexe i transport gratuït als nombrosos turistes que visiten el port olímpic. Transport gratuït des del port olímpic fins al club d'alternació, on aquesta suposada empresa rep una comissió econòmica, i també transport gratuït del turista en sortir del club cap a l'hotel o lloc de destinació. Transport gratuït sense ser VTC (vehicles de lloguer amb conductor) , i sense tenir les targetes de transport corresponent per al transport de persones. Aquesta empresa ja ha estat denunciada.

MES IMFORMACIÓ:

 http://cnt-taxi-bcn.blogspot.com.es/2012/06/blog-post.html

SALUT I BON VIATGE.