martes, 22 de abril de 2014

PRIMER DE MAIG, ARA!


El Primer de Maig ha de servir per mostrar amb força el nostre més ferm rebuig a l'actual situació socioeconòmica . Però més enllà de la situació actual, cal reivindicar i mantenir el llegat històric d'aquesta data i el seu significat . Sense voler amb això caure en la mitificació , hem rebutjar un 1r de Maig com un simple dia festiu , perquè desvirtua el seu origen de lluita obrera . No és sinó a causa d'un procés d'assimilació per part del sistema , que la jornada de protesta internacional sorgida dels famosos successos de Chicago és convertida en festivitat per part de governs per buidar de contingut . D'aquesta manera , es passa d'una jornada de lluita i desafiament al capital repetida anualment , a la " festa del treballador " , " festa de Sant Josep Obrer " durant l'Espanya franquista , o actualment " festa del treball " ...

Però, que no podem oblidar el seu origen , no vol dir que la lluita hagi d'estar subjecta al calendari d'efemèrides . La lluita ha de ser una construcció quotidiana que doni la necessària resposta als greus atacs que patim dia a dia , sense oblidar la nostra justa aspiració a un món millor a través d'un canvi profund , radical , de la societat i l'economia , que només pot ser protagonitzat per la classe obrera .No a enunciar aquí ni la llarga llista de robatoris i abusos , ni les injustes condicions a què sotmeten les nostres vides els de sempre : banquers , polítics , empresaris i altres mena . Diguem , per simplificar , que tots els problemes formen part d'un sol: el sistema capitalista .

Ells , com a classe social , amb les seves decisions i actes persegueixen un únic objectiu: el de mantenir els seus beneficis i privilegis a través d'un sistema social basat en la dominació i l'explotació de la resta de les persones , considerant mercaderia , guanyat sense dignitat , sense drets ni control sobre les nostres vides . Ens preguntem què cal per respondre i actuar " com ells" . És a dir , com una mateixa classe , organitzada i amb un únic interès final : alliberar-nos del jou capitalista .

Estem obligats a fer-ho , ja que el sistema ens vol convèncer que som individus inconnexos , aïllats , fins i tot millors que altres basant-se identitats culturals , religioses , futbolístiques , nacionals ... per convertir-nos en mers consumidors o en simples productors . En definitiva , fan tot el possible per crear divisions , barreres , fronteres que només serveixen per impedir que ens trobem i ens reconeguem com el que som : una mateixa classe , explotada , exclosa , dominada i utilitzada . Ens hem d'aixecar i plantar batalla .

En el moment actual de la crisi , o millor dit reestructuració capitalista , el govern projecta en els mitjans un discurs triomfalista tan fals com insultant , intentant enganyar a la població amb el pal i la pastanaga d'un pròxim desenllaç feliç , o usant simplement el pal amb els que no es creuen el conte i romanen compromesos amb la mobilització social estenent la consciència de classe a totes i tots els treballadors que ja han percebut que el sistema que els van vendre com millor dels mons possibles , no serveix .

Seria un pas enrere abandonar la mobilització , seduïts per solucions " fàcils" , i caure en el parany de delegar la lluita en el vot . La imminència d'eleccions proporciona moltes persones la il · lusió d'una sortida tangible al col · lapse social a què ens han portat . Des de CNT afirmem que la via electoral només és un camí sense sortida, que la baralla i les normes les posa el poder i no hi ha manera de guanyar al seu joc , i que les bones intencions no n'hi ha prou , perquè com va dir algun revolucionari cèlebre " és el tron ​​el que està embruixat " .

El 22M ha estat un exemple de mobilització , que ha suposat un punt d'inflexió des del moment en que ha suposat un èxit rotund tot i la censura prèvia i la posterior criminalització en els mitjans, i s'ha organitzat al marge de CCOO , UGT i els grans partits polítics .Cal recuperar la capacitat d'autoorganització obrera . El 22M ha de ser un abans i un després ; el proper pas és ser capaços de posar en marxa una vaga general organitzada des de baix , sense necessitat de convocatòries llançades des de dalt per les cúpules del sindicalisme oficial . Aconseguir això suposaria un avanç real en la lluita , més que qualsevol resultat electoral .

El Primer de Maig segueix sent important , per la seva essència internacionalista i obrera , pel seu valor combatiu i de reivindicació . Reclamem el Primer de Maig per orgull obrer , ja que històricament va ser una demostració de força dels treballadors i treballadores arreu del món , que servia per recordar als poderosos que estàvem davant, disposats a aturar-los i derrotar-los.Sí , el Primer de Maig era una vaga general mundial . Gairebé res. Sembla un conte , però no , és la nostra història , la del moviment obrer .

Per això , ara , Primer de Maig , hem de continuar amb la mobilització , seguir al carrer, seguir sumant i ser més forts , perquè els de dalt comencin a dormir amb un ull obert , intranquils , perquè els de baix hem començat a despertar , i els nostres somnis són els seus malsons .Salut i revolució social

Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CNT - AITSALUT I BON VIATGE


 

lunes, 21 de abril de 2014

DEBAT SOBRE LA LLUITA OBRERA I SOPAR EN SOLIDARITAT AMB ELS I LES TREBALLADORES DE PANRICO


El proper dissabte dia 26 d'Abril a les 18:00 hores al sindicat de la CNT a Cornellà, farem un debat sobre les actuals lluites obreres i les posibilitats que tenim per portar-les a terme de manera beneficiosa pels treballadors/es.
Després, a les 22:00 hores es farà un sopar solidari per recaptar diners per la lluita dels companys/es de Panrico.

Salut i lluita!
 
Preu del sopar: 10 €, tots els beneficis aniràn destinats a les caixes de resistencia dels vaguistes.
 
Direcció:
C/Florida núm 40  – Cornellà de Llobregat (Barcelona)
<M> Gavarra -Trambaix Cornellà Centre – Renfe Cornellà – FFCC Cornellà Riera
Telf/fax: 93.375.58.53
 
SALUT I BON VIATGE.
 

UBER BARCELONA: "QUE LOS TAXIS PROTESTEN EN CONTRA DE NUESTRA LLEGADA ES SU ELECCIÓN"

Uber llegó a Barcelona, se produjeron las primeras protestas por parte de los taxistas pero desde la compañía americana guardaban silencio. Hasta ayer. En un post publicado en el blog oficial, los responsables de Uber en Barcelona dicen “que si los taxistas protestan a nuestra llegada es su elección. Sin embargo, esta situación no está beneficiando a nadie”.

Se refieren a las protestas que tuvieron lugar la pasada semana en la capital catalana y que también se extendieron a Twitter, donde varios taxistas y organizaciones de la ciudad protestaron por lo que consideran competencia desleal.
Como ya comentamos anteriormente, Uber ha decidido entrar en Barcelona con UberPop, un servicio que permite a cualquier usuario transportar pasajeros dentro de la ciudad con su propio coche. Un servicio que en estos momentos es ilegal dentro de la legislación española y de otros muchos países de nuestro entorno.
Al optar por el lanzamiento de UberPop en vez del servicio más tradicional de la compañía –coches de alga gama con conductor (VTC)–, Uber ha conseguido lo que se proponían: hacer ruido y que muchos usuarios se posicionen a su favor a pesar de que estamos ante un servicio de dudosa legalidad. El debate no ha hecho más que comenzar.

El comunicado de Uber, a continuación:
Hemos escogido Barcelona por una razón. Desde la era modernista, pasando por las olimpiadas en 1992 y el Mobile World Congress, la mente abierta de la ciudad y su tan característico espíritu independiente han permitido siempre a la ciudad reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos.
Desde el inicio de nuestra fase de implementación en Barcelona hace ya dos semanas nos hemos sentido abrumados por la cálida bienvenida que hemos recibido. Los Barceloneses están, desde hace ya tiempo, realmente animados por la posibilidad de construir comunidades alrededor del transporte colaborativo.
Que los taxis protesten en contra de nuestra llegada es su elección. Sin embargo, esta situación no está beneficiando nadie – ni a los usuarios, ni a los conductores, ni a la ciudad. Seguridad, fiabilidad y elección, no protestar, son lo que atrae a los clientes hacia formas innovadoras de transporte.
Uber actualmente opera en más de 90 ciudades en todo el mundo, y aún queremos seguir creciendo, a pesar de los intentos de la industria del taxi en poner freno a la innovación y a limitar las alternativas del consumidor. Las operaciones continúan en todas y cada una de las ciudades Uber gracias a una demanda abrumadora por parte de usuarios y conductores.


SALUT Y BUEN VIAJE

 

AUTORIZACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR (VTC)


Requisitos
La existencia de sanciones pendientes de pago por infracciones en materia de transporte impide la realización de cualquier trámite relativo a cualquier autorización de transporte de la empresa infractora, incluido el otorgamiento de nuevas autorizaciones y la transmisión de las que ya fuera titular.
...
Las empresas cuya actividad consiste en el arrendamiento de vehículos con conductor deberán observar las siguientes condiciones:

A.Domicilio:
El lugar de residencia de los vehículos consignado en el permiso de circulación y el domicilio de las autorizaciones, que
deben ser en todo momento coincidentes, será el del local en el que la empresa va a ejercer la actividad.

B.Vehículos:
1. Sólo pueden arrendarse con conductor los vehículos de turismo. Las empresas deben disponer de los mismos en propiedad, leasing o arrendamiento

2. Condiciones y características:
- Longitud mínima: 4,70 metros.
- Capacidad máxima: 9 plazas.
- Antigüedad máxima de 8 años contados desde su primera matriculación. (Sin límite para los de potencia fiscal igual o superior a 28 CVF).
- Seguro con responsabilidad civil limitada.
- Para vehículos de hasta 5 plazas, incluido el conductor:
motor con una potencia fiscal igual o superior a 14 caballos de vapor fiscales (CVF), si bien una tercera parte de la flota de la empresa podrá estar constituida por vehículos con una potencia inferior, siempre que superen al menos los 12 CVF.

- Para vehículos de más de 5 plazas:
motor con una potencia fiscal igual o superior a 18 CVF, la cual podrá reducirse a 16 CVF cuando el vehículo tenga una longitud superior a 5 metros.

C.Conductores:
La empresa deberá disponer de los servicios como mínimo de dos conductores, provistos de permiso de circulación de la clase BTP o superior y dados de alta en la Seguridad Social a jornada completa, por cada tres vehículos autorizados. Será preciso un conductor adicional cuando el número de autorizaciones dividido por tres arroje un resto superior a uno.

D.Condiciones de Arrendamiento:
Las autorizaciones tienen siempre ámbito nacional, si bien el servicio deberá contratarse, previamente a la prestación, en las oficinas o locales de la empresa situada en el domicilio en que esté residenciada la autorización. En ningún caso podrán los vehículos aguardar o circular por las vías públicas en busca de clientes.
El arrendamiento deberá encontrarse referido en todo caso, a la capacidad total del vehículo, sin que quepa alquilar sus plazas de forma separada a distintos arrendatarios.
Los vehículos llevarán a bordo una hoja de ruta indicando, al menos, nombre y NIF/CIF de arrendador y arrendatario, lugar, fecha y hora del servicio, matrícula del vehículo y lugar y fecha de celebración del contrato.
Los vehículos no podrán abandonar su domicilio sin llevar a bordo la hoja de ruta, salvo para operaciones de revisión o reparación del mismo.

SALUT Y BUEN VIAJE.
 

sábado, 19 de abril de 2014

FRANCIA; TENEMOS UNA MEDIA DE 150 TAXISTAS AL MES QUE DEJAN NUESTRO OFICIO POR CULPA DE UBER Y LAS APPS


Taxistas Franceses nos explican la situación en Francia con la aplicación UBER, esta aplicación que recientemente se a introducido por primera vez en Barcelona.

Luis Diaz Torrès.
 Hola colegas, soy español pero viviendo en Francia desde mayo 1964, pues hace ya 50 anos y es por eso que mi español esta regular pero supongo que me vais a comprender.
Pues aquí en Francia tenemos el problema de UBER y tres o cuatro aplicaciones igual.
Hay que tener mucho cuidado porque hacen la misma cosas que los taxistas, pero sin tener los mismos cargos. Aquí en Lyon todavía no es muy grave pero en Paris es de peor en peor.

Tenais que tener mucho cuidado de no hacer como han hecho los taxistas de Paris: al principio no han dicho nada, pero poco a poco las VTCs han ganado terreno y ahora es casi demasiado tarde...ojo, hay que decir NO enseguida y no esperar.
Lo mejor es de hacer una huelga europea con todos los taxista de las grandes ciudades y darnos cita en una capital (por ejemplo Lyon porque esta entre Barcelona, Turín, milano Paris, y un poco mas lejos, Londres y Madrid). No sé lo que os parece.


César Prieto.
 Aquí otro Taxista viviendo en Francia, pero ejerciendo en Paris capital y suburbios al rededores. Lo que os comenta nuestro compañero es muy cierto, explicaros hasta que punto nos han jodido seria tremendamente largo.
Pero para haceros una idea, cualquier Taxi del mundo un viernes o sábado por la noche, siempre trabaja!
De echo, es para algunos, los mejores momentos de la semana...
Pues bien, llevamos ya, varios meses en los que tenemos que esperar entre 40' y 1h30' en nuestras paradas, para hacer una carrera!!!! Os dejo imaginar hasta que punto han podido bajar nuestras recetas... Obviamente, nuestras cargas (gastos) ellas no!
Tenemos, una media de 150 Taxistas al mes que dejan nuestro querido oficio... por culpa de UBER y las apps.
Si queréis conocer mas detalles acerca de esta lacra, no dudéis...
Saludos à todos los compañeros Taxista!


SALUT Y BUEN VIAJE.

 

MANIFEST 1er DE MAIG 2014: LLUITAREM LLAVORS, LLUITAREM AVUI


Hem d’ignorar la propaganda del sistema, fer memòria i recordar la raó d’ésser d’aquest dia de lluita: commemorar el sacrifici dels anarquistes de Chicago, que fa 128 anys moriren a mans de l’Estat per lluitar per la jornada de 8 hores. Un fet que no és una mera curiositat històrica, sinó una mostra més de la brutal repressió a la que tot Estat sotmet a la classe treballadora tan bon punt intenta defensar-se. Encara ara, més d’un segle després, ens trobem casos com el de les encausades del Parlament, per posar un exemple de la infinitat que es podrien llistar.
Ens sobren raons per sortir un cop més al carrer enguany: la reforma de la llei de l’avortament, la llei de seguretat ciutadana, la reforma del codi penal, les salvatges retallades en sanitat i educació i la creixent precarietat laboral que vivim dia rere dia son només les darreres voltes de rosca a les que ens sotmeten els nostres odiosos governants. No oblidem les nostres reivindicacions de sempre: la destrucció del sistema de classes, l’abolició del treball assalariat i l’eliminació de l’autoritat en totes les seves formes per aconseguir l’alliberament de l’humanitat, per a crear una societat en la que ningú sigui menys per raó de naixement, ofici, gènere o orientació sexual; en la que la riquesa sigui per a totes i no per a uns pocs.
L’única manera d’aconseguir el que ens proposem és admetre l’existència de la lluita de classes i participar-hi activament utilitzant totes les eines al nostre abast. Aprenguem de les companyes escombriaires de Madrid i de les treballadores de Panrico, que han anat a la vaga indefinida per prendre el que és seu. No reculem quan s’intenti criminalitzar-nos i atacar-nos, doncs la repressió és la millor prova que ho estem fent bé i que els nostres explotadors ens tenen por.
Des de la CNT-AIT creiem que fan bé en tenir-nos por. Farem tot el possible per donar-li a aquest primer de maig el sentit combatiu que té des del seu origen.
 
 
1886-2014. Lluitaren llavors, lluitarem avui
 
SALUT I BON VIATGE.
 
 

lunes, 14 de abril de 2014

ELS TAXISTES, CONTRA UNA APLICACIÓ QUE PERMET TREBALLAR SENSE LLICÈNCIA


 El grup de taxistes Elite s'ha concentrat aquest dilluns per denunciar les pràctiques de l'aplicació per a mòbils Uber, que permet als usuaris demanar que cotxes de particulars sense llicència els passin a buscar per realitzar trajectes per la ciutat. Els taxistes denuncien que no hi ha cap control sobre els conductors, que rebenten els preus del taxi, i afirmen que la Guàrdia Urbana ja ha començat a multar-los.
L’aplicació, disponible per a dispositius Android i d’Apple, permet transportar persones només omplint un formulari, amb els únics requisits de ser major de 23 anys, tenir carnet de conduir i tenir un cotxe de qualsevol tipus amb assegurança. Una vegada inscrits, els usuaris poden demanar-los els serveis mitjançant la geolocalització dels telèfons mòbils, amb un funcionament molt semblant al d’aplicacions que treballen amb taxistes llicenciats com Hailo o MyTaxi.
L’arribada d’aquest servei a Barcelona, després d’haver estat funcionant a 35 ciutats de tot el món, ha encès els taxistes barcelonins, que entenen que es tracta d’un cas d’intrusisme il·legal.


De fet, segons el grup de taxistes Elite, la Guàrdia Urbana ja actua contra els particulars que treballen per a aquest servei sense llicència. Els mateixos taxistes expliquen que, aprofitant-se del funcionament de l’aplicació, han demanat serveis mitjançant aquesta aplicació durant el cap de setmana i, a la vegada, han avisat la Guàrdia Urbana, de manera que els agents han acabat multant els conductors particulars que feien de taxistes sense llicència ni carnet BTP. D’altra banda, la Direcció General de Transports i Mobilitat ha anunciat que ja treballa en un decret que reguli les empreses que fan d’intermediaris entre els taxistes i els clients.
Taxistes com l’Ivan Sesma, membre del grup Elite, expliquen que l’aplicació “s’aprofita de la gent que fa temps que no té feina” i els ofereix una solució com aquesta, “sense explicar-los que és il·legal”. Els treballadors del taxi d’algunes de les ciutats on Uber opera ja han expressat el malestar que els genera. En alguns casos, com a París, han arribat a sabotejar els cotxes dels particulars que decideixen treballar per aquest servei. És el cas d’aquest usuari parisenc d’Uber, que explica que van trencar la finestra del cotxe en el qual viatjava amb una pedra i en van fer malbé altres elements com els pneumàtics.

L’aplicació es va posar en funcionament a Barcelona fa pocs dies i encara està disponible a les plataformes de descàrrega d’Android i d’Apple. Tot i això, la mateixa aplicació afirma que el servei a Barcelona encara disposa de pocs vehicles disponibles.


SALUT I BON VIATGE.
 

domingo, 13 de abril de 2014

UBER; UNA GRAVE AMENAZA PARA EL TAXI DE BARCELONA.


Hace poco menos de una semana que todas las alarmas se han disparado en el taxi de Barcelona, a la gravé situación de crisis que sufre desde hace años el taxi de Barcelona (exceso y sobreexplotación de licencias, caída de la demanda de servicio de taxis, precariedad y explotación de taxistas, convenio colectio...) a surgido una nueva amenaza contra los taxistas de Barcelona. Esta grave amenaza se llama UBER, ya están en mas de 30 países y se han introducido por primera vez en Barcelona. UBER es una aplicación de teléfono móvil para dar un servicio de transporte privado por parte de vehículos particulares asociados a esta empresa, no son taxis ni VTCs (Vehículos de alquiler con conductor) no hay numero de teléfono, ni radio-emisoras, tampoco hay tarifas establecidas porque no hay taxímetro, el pago de este servicio de transporte se hace por tarjeta bancaria a UBER.
 Lo que desde CNT nos preguntamos es como un coche particular que tiene esta aplicación UBER de móvil, puede dar un servicio de transporte? como un vehículo particular que no tiene los correspondientes permisos de transporte, puede hacer un servicio de transporte? con solo una aplicación de móvil cualquiera puede hacer de taxista?

Los compañeros y compañeras profesionales del taxi que tienen un carnet de taxista y ofrecen una calidad de servicio y unas garantias de seguridad, serán sustituidos por vehículos particulares sin ningún tipo de control?

Desde CNT nos preocupa esta amenaza de UBER, nos preocupa la grave situación en la que están desde hace tiempo los compañer@s del taxi y sus familias. Con esta nueva amenaza para el sector del taxi , UBER pone en peligro miles de puestos de trabajo en el taxi de Barcelona y no lo vamos a permitir.


SALUT Y BUEN VIAJE.
 

miércoles, 9 de abril de 2014

UN TAXISTA SUFRE PARALISIS FACIAL DEBIDO AL ACOSO LABORAL AL QUE ES SOMETIDO POR EL TITULAR DE LICENCIA


El taxista hacia jornadas de 14 y 15 horas para poder hacer la alta recaudación que le exigía el propietario de la licencia.

Otro caso más de acoso laboral en el taxi de Barcelona, con malas consecuencias para este taxista asalariado. Este compañero taxista se veía obligado a hacer jornadas de trabajo de 14 y 15 horas, el motivo era la fuerte presión y el acoso al que estaba sometido por parte del propietario de la licencia, que le exigía más y más dinero. Las amenazas de despido, y las constantes broncas eran las tácticas de este miserable titular de licencia, para convertir a este taxista en un esclavo. Este compañero a sufrido una parálisis facial de la que se esta recuperando, consecuencia de la presión y el acoso a que era sometido.

Desde CNT ya hemos iniciado acciones para defender a este taxista y denunciar al titular de esta licencia.

SALUT Y BUEN VIAJE.


 

martes, 8 de abril de 2014

L'ASSEMBLEA DE TAXISTES DE L'ESTACIÓ DE SANTS EXIGEIX LAVABOS GRATUITS PER ALS TAXISTES.


L'assemblea de taxistes de l'estació de Sants han reivindicat una solució al problema de la privatització dels lavabos de l'estació de Sants, els companys i companyes organitzats en assemblea han manifestat que no pagaran per anar al lavabo ja que el taxi es un transport públic com l'autobús o el metro, i com a treballadors del transport públic exigim unes condicions de treball dignes. Davant l'oferta d'uns lavabos provisionals fins que siguin habilitats uns lavabos de forma permanent per taxistes a l'estació de Sants, l'assemblea de taxistes ha decidit suspendre les mobilitzacions.


 Els companys i companyes que realitzaven l'assemblea a l'estació de Sants han estat bruscament interromputs per la Guardia Urbana, on s'han viscut moments de tensió.SALUT I BON VIATGE. 

ELS TAXISTES REBUTGEN PAGAR PEL LAVABO DE SANTS I EXIGEIXEN UN PROPI


L'Administració promet col · locar un de provisional a l'exterior.
 CARLOS MÁRQUEZ DANIEL . EL PERIÓDICO
 BARCELONA
 
Pagar per orinar és alguna cosa al que ningú a Barcelona està acostumat . A l'estació de Sants , el que sembla un torn que dóna accés al metro és en realitat l'entrada d'un bany que només permet evacuar si s'abonen 50 cèntims . La barrera cedeix , i l'usuari ja pot anar descordant els pantalons . El viatger del tren , client ocasional , es rasca la butxaca perquè l'esperen diverses hores de tracatrá dins del vagó , i més val anar alleujat . El taxista que diàriament suporta cues d'hora i mitja a la parada , en canvi, no tolera ni accepta que Adif li cobri mig euro per anar al reservat . Es van queixar a principis de gener , però no ha estat fins ara , després brandar una amenaça de vaga , quan han aconseguit el compromís que se'ls col · loqui un bany provisional , lliure de peatges , en un vessant exterior de la terminal .
 
L'estació disposa de dos lavabos més , un que està en una zona en obres i que tornarà a obrir amb el mateix sistema de pagament , i un altre , situat en una cantonada , que encara és gratuït però que està previst que sigui reformat i d'ús exclusiu per a viatgers amb bitllet . A la vista d'aquesta situació , el gremi del taxi , acostumat a orinar en bars , gasolineres i hotels , va optar per començar a protestar abans que arribi el moment de no retorn . Ahir hi va haver reunió a la seu de l'Institut Metropolità del Taxi ( IMT ) . El seu gerent , Eduard Ràmia , rebia als sindicats amb les mans bastant lligades, ja que és el gestor ferroviari qui té el poder absolut sobre tot el que passa a l'estació . Així i tot, va tenir a bé prendre nota de la reivindicació del sector , prometent que en els pròxims dies es col · locaran dos banys mòbils- com els que es troben a les festes majors - en una de les puntes de la plaça de Joan Peiró , la que dóna al parc de l'Espanya Industrial . En el termini de dos mesos , aproximadament , Adif portaria de Tarragona un mòdul més robust que es posaria en el mateix lloc . I a la llarga , sense calendari fix , i això no agrada als xofers , dins de Sants es buscaria un buit per a un excusat d'ús exclusiu per taxistes . El sector tenia previst una aturada avui a l'estació a partir de les vuit del matí. A la vista que s'ha avançat alguna cosa, s'ha optat per una assemblea a mig matí per valorar si la proposta de l'Administració agrada o no . El problema d'aquest pla és que no hi hauria distinció entre homes i dones , ia més qualsevol que passés per aquí heu de bany químic . Per no parlar de la neteja , tasca que encara no se sap qui assumirà .

SALUT I BON VIATGE.
 

MULTAS A TAXISTAS POR FAVORECER SERVICIOS SEXUALES

Sigfrid Vernet exhibe la multa frente al local adonde llevó a su cliente la noche de la denuncia Xavier Gómez
 
La Guardia Urbana interpreta que algunos chóferes contravienen la ordenanza de convivencia reformada en el 2012 | El Ayuntamiento reconoce un mayor control en la calle de todo lo referido a la prostitución.

La vanguardia

Sigfrid Vernet tiene 54 años y lleva dos haciendo de chófer en una compañía de taxis. Está indignado porque el pasado 26 de febrero dos guardias urbanos de paisano le pusieron una denuncia por "favorecer o promover en el espacio público el consumo de servicios sexuales".

"Me preocupa mucho lo que piense mi mujer. Además, tengo dos hijos", explica este taxista. No es el único caso que ha conocido este diario. El pasado agosto, un conductor de la misma empresa fue también denunciado por contravenir, según la patrulla, el mismo epígrafe de la ordenanza de convivencia, que, desde la reforma del 2012, castiga más las conductas relacionadas con el comercio sexual en la calle.

La denuncia interpuesta por los agentes contra Sigfrid señala que se debe a la posesión de publicidad de clubs. El taxista reconoce que dentro de la guantera había unos prospectos, "pero no sabía ni que estaban ahí, no es mi vehículo, soy conductor de flota, además no estuvieron a la vista en ningún momento". El taxista no puede entender todavía por qué le pararon a dos manzanas del club donde dejó a su cliente y por qué, según relata, le inspeccionaron el coche hasta dar con los prospectos en la guantera.
"No puedo entender por qué no me pararon en la puerta del local, sino cuando estaba ya en la calle Tenor Vinyes con Calvet", explica Sigfrid. El local donde dejó a su cliente a las cuatro de la madrugada se encuentra en la calle Borí i Fontestà. El club nocturno se llama Bacarrá. "Que yo sepa, este es un local abierto al público legalmente, aún no entiendo la denuncia", insiste el chófer.

"Me pidieron la documentación y mientras se la mostraba a uno de los agentes, el otro empezó a inspeccionar el vehículo hasta que encontró los folletos", recuerda Sigfrid. Fue entonces cuando le comunicaron que iba a ser denunciado por infracción contra la ordenanza cívica.

Fuentes de la policía local barcelonesa conocedoras del mundo de la noche explican que, en ocasiones, algunos locales facilitan a los taxistas folletos en los que se les recuerda que existen gratificaciones económicas para aquellos conductores que lleven clientes a determinados locales. En algunos de estos prospectos intervenidos por la Guardia Urbana con el nombre del club impreso pueden verse leyendas como: "Premio especial fidelidad: por cada tres viajes con clientes te premiamos con 100 euros extras".

Sigfrid asegura que no es su caso. Afirma que recogió a su cliente a la salida del restaurante y club de copas Nuba, situado en la calle Doctor Fleming, y que fue este el que al subir indicó la dirección del Bacarrá como destino sin que, según la versión del taxista, el chófer le hiciera la más mínima insinuación o sugerencia. "He traído otras veces pasaje hasta aquí y algunos ni siquiera llegan a entrar, se quedan por la puerta. Si me multan a mí, ¿qué acabará ocurriendo con las largas colas de taxis que se forman a la salida de estos clubs para recoger clientes?", se pregunta Sigfrid. Está decidido a recurrir la multa. La considera injusta.

En otra denuncia del mes de agosto a la que ha tenido acceso este diario, la sanción se deriva porque supuestamente el taxista acercó clientes hasta un local de alterne. Este taxista pagó.

Fuentes municipales explicaron a este diario que la interposición de este tipo de sanciones ha aumentado en los primeros dos meses del 2014 en comparación con el mismo periodo del 2013. La de Sigfrid es una de las 18 multas interpuestas por este concepto entre enero y febrero, mientras que en el mismo periodo del pasado año sólo fueron dos. El almacenamiento de las denuncias no permite diferenciar cuáles se impusieron a taxistas y cuáles a otros usuarios de la vía pública.

Las citadas fuentes municipales recordaron ayer que la Guardia Urbana de Barcelona perseguirá "con contundencia" a cualquier taxista que contravenga la normativa de civismo en lo referido al favorecimiento de prestaciones sexuales, máxime "al tratarse de un servicio de transporte público de la ciudad".

Fuentes del Institut Metropolità del Taxi explicaron ayer que sólo han recibido en los últimos tiempos una queja a este respecto, lo que no supone que no sea un motivo de inquietud dentro del sector. Por ello, en la próxima reunión que tendrán la dirección del instituto y responsables de la Guardia Urbana, este asunto se incorporará al orden del día.

SALUT Y BUEN VIAJE.
 

domingo, 6 de abril de 2014

EL TSJC DESESTIMA LA DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DEL TAXI POR FALTA DE LEGITIMIDAD ACTIVAEl tribunal superior de justicia de Catalunya a desestimado la demanda puesta por la CNT contra el convenio colectivo del taxi, por falta de "legitimación activa" con lo cual el tribunal superior de justicia de Catalunya no entra a debatir los artículos impugnados del convenio colectivo del taxi de Barcelona. 

Esta falta de legitimidad es la estrategia que usaron en el juicio la patronal contra la CNT, alegando que no hay taxistas en la CNT y que no hay ninguna sección del taxi de la CNT, cosa totalmente falsa, en cambio los que no tienen secciones del taxi  UGT y CCOO, porque  tienen legitimidad para firmar un convenio colectivo cuando no tienen secciones del taxi?   Porque los delegados sindicales son elegidos a dedo por los floteros cuando estos delegados no pertenecen a UGT ni a CCOO? Donde están los delegados de UGT y CCOO de las empresas y flotas de taxis? esta es la democracia y los derechos y libertades que hay en el taxi de Barcelona?

Con este pronunciamiento del TSJC quién gana es la precariedad, el miedo y la explotación de taxistas. Hemos perdido una batalla pero no la guerra, la lucha contra las floteros y contra la explotación en el taxi continua, la CNT no se va a rendir así llevamos en pie desde 1910 y así seguiremos defendiendo a todos los trabajadores del taxi. A la patronal del taxi y a sus sindicatos colaboracionistas que tengan bien presente que volveremos a la carga. 

VIVA LA LUCHA DE LOS TAXISTAS CONTRA LOS FLOTEROS.

                                                                                         sección del taxi de la CNT.


SALUT Y BUEN VIAJE